Cách xem hướng nhà đúng phong thủy

Cách xem hướng nhà đúng phong thủy

Chọn hướng nhà, hướng đất tốt và hợp phong thủy là một trong những điều đóng vai trò rất quan trọng đối với gia chủ.  Nhà cửa, đất đai nếu h...
Cách chọn nền Đất hợp phong thủy

Cách chọn nền Đất hợp phong thủy

Cách xem hướng Đất đẹp hợp phong thủy là kiến thức quan trọng mà gia chủ cần phải chú ý hàng đầu trong việc chọn lựa một nơi để xây dựng côn...
Cách xem tuổi xây nhà hợp phong thủy

Cách xem tuổi xây nhà hợp phong thủy

Việc xem tuổi để xây nhà, chọn hướng đất là một trong những điều đóng vai trò rất quan trọng đối với gia chủ.  Nhà cửa, đất đai nếu hợp tuổi...
Xem tướng ngũ quan lục phủ tốt xấu

Xem tướng ngũ quan lục phủ tốt xấu

Xem tướng diện mạo đoán biết tiền đồ sang hèn  của đời người. Tại  12 Cung sao  sẽ giúp bạn nhìn hình dáng và diện mạo một người để xem tướn...
Kỳ nghỉ thì đáng ra phải được nghỉ, ấy thế mà 4  nhóm máu  là  nhóm máu A ,  nhóm máu B ,  nhóm máu AB  và  nhóm máu O  thì lại làm tăng ca ...
Xem tướng Xương mặt tốt xấu

Xem tướng Xương mặt tốt xấu

Trong  xem tướng Mặt , người xem tướng thường xem mắt, mũi, miệng, lông mày... để đoán số vận của một người, ngoài ra, trong coi tướng mặt c...
Nhóm A - Kẻ ăn chơi thứ thiệt

Nhóm A - Kẻ ăn chơi thứ thiệt

Mỗi người thuộc những  nhóm máu  khác nhau đều có sở thích riêng, kể cả những người cùng nhóm máu cũng có sở thích vô cùng khác biệt. Cùng k...
Xem tướng Thần khí trên khuôn mặt

Xem tướng Thần khí trên khuôn mặt

Trên khuôn mặt có nhiều vị trí thể hiện nhân tướng của một người, để xem tướng Mặt đoán biết tiền đồ sang hèn và vận số lành dữ  của đời ngư...

Friends list