Trong các cặp sao tan vỡ, ai thường là người nói lời chia tay trước? - Kỳ 8: Thiên Yết

Thiên Yết và Bạch Dương: Thiên Yết Thiên Yết và Kim Ngưu: Kim Ngưu Thiên Yết và Song Tử: Song Tử Thiên Yết và Cự Giải: Thiên Yết Thiên Yết v...

Trong các cặp sao tan vỡ, ai thường là người nói lời chia tay trước? - Kỳ 7: Thiên Bình

Thiên Bình và Bạch Dương: Bạch Dương Thiên Bình và Kim Ngưu: Kim Ngưu Thiên Bình và Song Tử: Thiên Bình Thiên Bình và Cự Giải: Cự Giải Thiên...
Top cung hoàng đạo tham tiền nhất

Top cung hoàng đạo tham tiền nhất

Nguồn: Ione.net Hạng 1. Kim Ngưu: Đây là cung hoàng đạo đầu tiên mà không ai không nghĩ đến khi nhắc đến chữ "tiền".  Bẩm sinh đã ...

Friends list