NHỮNG CÂU HỎI RẤT DỄ THƯƠNG CỦA CON GÁI... VÀ... CÂU TRẢ LỜI CỦA CON TRAI !

***** Hỏi: Em là mối tình thứ mấy của anh? Đáp: Không phải là đầu tiên, chưa chắc là cuối cùng, và dĩ nhiên không phải là "duy nhất&quo...

12 cung hoàng đạo và khả năng ảnh hưởng đến người khác

  Bạn tự hỏi không biết mình có khả năng ảnh hưởng đến người khác không?  Có khả năng "chủ trì" party không? Và có khả năng khiến ...

Friends list