Tính xấu của LEO

Tính xấu của LEO

Sư tử là một trong ba cung lửa trong mười hai cung hoàng đạo. Cũng chính vì vậy, những người sinh ra trong cung sư tử thường có một nhiệt hu...

Friends list