Xem tướng ngũ quan lục phủ tốt xấu

Xem tướng diện mạo đoán biết tiền đồ sang hèn của đời người. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn nhìn hình dáng và diện mạo một người để xem tướng về công việc, nghề nghiệp và khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến thuật xem tướng. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Tướng pháp kết hợp ngũ quan và lục phủ lại để xem tướng. Ngũ quan và lục phủ kết hợp với nhau thì có thể nhìn thấy được vận mệnh của đời người, cách xem khá phức tạp, trước hết xem ngũ quan có tốt không, sau đó xem lục phủ có trợ giúp không. Ngũ quan lục phủ đều tốt thì mới có thể phú quý song toàn.

Ngũ quan: Mắt là quan giám sát, tai là quan lắng nghe, mũi là quan thẩm biện, miệng là quan xuất nhập, nhân trung là quan bảo mệnh.
Lục phủ: Hai xương phụ, hai xương gò má, hai xương má.

Chẳng hạn, tướng mắt đẹp thì cần xem thượng phủ (xương phụ hai bên trái phải) có đầy đặn, nhô cao, có khí hay không, nếu không thì chỉ quý mà không phú. Ngược lại, nếu thượng phủ rất đẹp, mà mắt lại bình thường thì chỉ phú mà không quý.

Nếu thượng phủ lồi lõm, mắt lại đờ đẫn, vô thần thì trước 40 tuổi nghèo khổ bần hàn. Ngược lại, nếu thượng phủ và mắt đều đẹp thì phú quý song toàn. Các vị trí khác cũng được suy đoán tương tự như vậy. Xem tướng cần kết hợp ngũ quan với lục phủ. Ngủ quan chủ quý, lục phủ chủ phú, quan hệ giữa chúng giống như quan hệ văn võ. Cho nên khi xem tướng, cần kết hợp mới có thể phán đoán chính xác, toàn diện.

Ngũ quan tốt cũng cần lục phủ đầy đặn, nhô cao và có thế, như`Vậyvỉử. mới phú quý song toàn. Nếu ngũ quan tốt thì chỉ quý mà không phu Nếu lục phủ tốt thì chỉ phủ mà không quý.
Xem tướng ngũ quan lục phủ tốt xấu
  • Thượng phủ: Mắt quản thượng phủ, nếu mắt đẹp thì cần xem thượng phủ có đầy đặn, có thế hay không. 
  • Trung phủ: Mũi, hai tai, nhân trung quản trung phủ, cần xem hình dạng của trung phủ. 
  • Hạ phủ: Miệng quản hạ phủ, cần xem hình dạng của hạ phủ.

Tổng quan xem tướng số con người

Kiến thức Thuật xem tướng
Xem Tướng số cuộc đời
Bản quyền 12 Cung Sao

0 Response to "Xem tướng ngũ quan lục phủ tốt xấu"

Post a Comment

Friends list