Cách tính cung mệnh và sao bát trạch trong phong thủy

Bát trạch trong phong thủy chuyên nghiên cứu về hướng nhà tốt xấu để chủ nhân có thể xác định và tính toán được phương hướng nhà đất hợp với mệnh tuổi của mình từ đó tạo ra phong thủy kiến trúc hợp mệnh. Để hiểu hơn ý nghĩa của 8 sao Bát Trạch tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn giải nghĩa Cát - Hung của 8 sao Bát Trạch. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Phong Thủy của chúng tôi.

Trường phái Bát Trạch trước tiên dùng la bàn xác định hướng nhà, sau đó lấy tọa sơn (hướng gốc – vị trí phương hướng của nhà) làm Trạch mệnh (số mệnh của ngôi nhà). Chia thành 8 Trạch mệnh: Càn, Khảm, Cấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài vì vậy gọi là Bát Trạch.

Bát trạch chia ra làm hai loại: Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
  • Đông tứ trạch gồm 4 hướng: CHẤN – Đông; TỐN – Đông Nam; LY – Nam; KHẢM – Bắc; 
  • Tây tứ trạch gồm 4 hướng: CÀN – Tây Bắc; KHÔN – Tây Nam; CẤN – Đông Bắc; ĐOÀI – Tây.   
Tùy theo năm sinh, mỗi mệnh người được gán cho một Quái mệnh, quái mệnh cũng chia làm Đông tứ mệnh (gồm những người có Mệnh KHẢM, LY, CHẤN và TỐN) và Tây tứ mệnh (gồm những người có Mệnh ĐOÀI, KHÔN, CÀN và CẤN).

Cách xác định Quái mệnh căn cứ vào năm sinh. 

Lấy năm sinh dương lịch trừ đi 9. Số dư còn lại đem đối chiếu bảng dưới đây, sẽ thu được kết quả tên Quái mệnh của người đó:
Ví dụ:
Người sinh năm 1864 trừ đi (9) số dư còn lại 1. Nam Khảm. Nữ Cấn.
Người sinh năm 1983 trừ đi (9) số dư còn lại 3. Nam Cấn. Nữ Đoài.

Bảng tra Quái Mệnh

Cách tính cung mệnh và sao bát trạch trong phong thủy

Khi tra được Quái mệnh của mình thì cần xác định được hướng của căn nhà. Căn cứ theo phương vị của Bát Quái theo Hậu Thiên Bát Quái ta xác định được Quẻ Hướng. Để tiện tra cứu, quý vị dùng bảng sau đây :

Phương hướng Quẻ 

  • Bắc - Khảm 
  • Tây - Bắc Càn 
  • Tây - Đoài 
  • Tây Nam - Khôn 
  • Nam - Ly 
  • Đông Nam - Tốn 
  • Đông - Chấn 
  • Đông Bắc - Cấn 
Sau khi xác định được mệnh cung của gia chủ và hướng nhà, hướng cửa thì dùng phép Bát Trạch phối hợp giữa mệnh cung chủ nhà với Toạ hoặc hướng nhà (thực tế người ta thường chỉ xác định hướng nhà rồi phối với mệnh cung của chủ nhà do việc xác định toạ của nhà tương đối khó khăn) tạo thành 1 trong 8 Bát trạch, dò ở bảng bên dưới.

Cách tính cung mệnh và sao bát trạch trong phong thủy
Xem thuộc tính cát hung của 8 sao Bát trạch tại đây để hiểu về ý nghĩa tốt xấu của 8 hướng bát trạch trong phong thủy nhà ở, đất đai. 


0 Response to "Cách tính cung mệnh và sao bát trạch trong phong thủy"

Post a Comment

Friends list