Xem tướng Thần khí trên khuôn mặt

Trên khuôn mặt có nhiều vị trí thể hiện nhân tướng của một người, để xem tướng Mặt đoán biết tiền đồ sang hèn và vận số lành dữ của đời người, thì tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn nhận diện được tất cả những tướng trên khuôn mặt và khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến thuật xem tướng. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Tướng mặt được cho là tốt thì cần có "trời tròn đất dày", "nhật nguyệt sáng sủa". Trán rộng gọi là trời tròn, hai bên quai hàm và cằm dày đầy đặn, có thịt là đất dày, mắt trong sáng, có thần là nhật nguyệt sáng sủa. Nếu thêm tam học đường, tam đình và ngủ quan lục phủ tốt, không lộ ba nhọn (đầu nhọn, địa các nhọn, miệng nhọn) thì nhất định sẽ rất quý. Bài viết này sẽ bàn cụ thể về tướng lành dữ của các bộ phận trên mặt.

Tướng số học chia khuôn mặt và cơ thể con người thành ba bộ phận, gọi là tam đình thượng, trung, hạ, rồi đưa vào đó phán đoán vận mệnh con người.

Vị trí tam đình trên khuôn mặt là: 

  • Thượng đình từ chân tóc tới ấn đường
  • Trung đình từ ấn đường tới chóp mũi
  • Hạ đình từ nhân trung tới địa các

Vị trí tam đình trên cơ thể là: 

  • Thượng đình tức phần đầu
  • Trung đình, từ vai tới eo
  • Hạ đình từ eo tới chân 
Tướng học cổ đại xuất phát từ tư tưởng "thiên, địa, nhân hài hoà là quý", coi "đối xứng cân bằng là tướng tốt" để phán đoán tướng mệnh của các đình. Nếu tam đình không vững, tức là không cần đối thì phải xem thần. Nếu tướng mạo không tốt nhưng hai mắt có thần thi là tướng quý nhân. Ngược lại, nếu tướng mặt tốt nhưng vô thần thì cũng sẽ không được tính là tướng tốt, không có khí quý đáng nói. Tướng mặt không tốt, hai mắt lại vô thần thì càng xấu, cả đời tầm thường, không có gì đáng nói.

Thần khí dồi đào là quý nhân

Thần khí dồi dào là quý nhân, người có khí mà vô thần thì đa phần chỉ là người giàu có. Nếu hai mắt có thần nhưng vô khí thì đắc đạo cao tăng, siêu phàm thoát tục, có thể làm những chuyện cao thượng. Vô thần vô khí thì cả đời nghèo túng, không làm nên trò trống gì.

Thần sáng, khí vượng là chỉ người có ba vị trí xương thiên trung (xương trán), xương gò má hai bên trái phải có ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện, lại thêm xương chắc chắn, thịt mềm mại thì là thượng tướng, không phú thì quý, làm quan to, hưởng nhiều bổng lộc.

Nếu một người có tướng mạo không tốt, duy chỉ có đôi mắt là có thần thì người đó cũng được hưởng phú quý; nếu một người sinh ra có tướng mạo đẹp nhưng hai mắt lại vô thần thì chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài, còn vận thế lên xuống thất thường. Có thể thấy, thần khí rất quan trọng đối với vận thế của con người.

Xem tướng Thần khí trên khuôn mặt

Tổng quan xem tướng số con người

Kiến thức Thuật xem tướng
Xem Tướng số cuộc đời
Bản quyền 12 Cung Sao

0 Response to "Xem tướng Thần khí trên khuôn mặt"

Post a Comment

Friends list