Nhóm A - Kẻ ăn chơi thứ thiệt

Mỗi người thuộc những nhóm máu khác nhau đều có sở thích riêng, kể cả những người cùng nhóm máu cũng có sở thích vô cùng khác biệt. Cùng khám phá sở thích riêng của nhóm máu A là gì nhé!


Nhóm máu A nhìn bề ngoài cộc cằn thô lỗ nhưng bên trong dễ bị tổn thương lắm...

Người nhóm máu A rất hay đón đầu ý nghĩ của người khác nên dễ bề lựa tình hình, rất được mọi người yêu quý đấy nhé.

Có một vài người nhóm A còn bị hiểu lầm thuộc nhóm máu khác cơ đấy.


0 Response to "Nhóm A - Kẻ ăn chơi thứ thiệt"

Post a Comment

Friends list