Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu

Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu

Trong một buổi họp, mà nói cho sang thui, chứ thực ra là một buổi tám phét, thì 4  nhóm máu  là  nhóm máu A ,  nhóm máu B ,  nhóm máu AB  và...
Khi 4 nhóm máu ở nhà ăn?

Khi 4 nhóm máu ở nhà ăn?

Trời đánh tránh miếng ăn, nhưng với 4 nhóm máu thì miếng ăn cũng chẳng có tha đâu nhá, họ sẽ lmaf mọi cách để bảo vệ quyền lợi của mình đó, ...
'Gia đình là số 1' của 5 con giáp nam

'Gia đình là số 1' của 5 con giáp nam

Trong cuộc sống đàn ông thường coi trọng sự nghiệp hơn gia đình, còn phụ nữ thì ngược lại, mọi người phụ nữ đều sẵn lòng hi sinh tất cả vì g...
Khi 4 nhóm máu cưỡi xế hộp đi chơi?

Khi 4 nhóm máu cưỡi xế hộp đi chơi?

Giấc mơ được cưỡi em phê ra ri và lăm bô ghì nì thực sự sẽ thành hiện thực, chỉ cần chúng ta cố gắng và quyết tâm trong công việc, chắc chắn...

Friends list