Xem tướng đường học vấn qua tam học đường

Xem tướng đường học vấn qua tam học đường để biết được đường học hành, thi cử có thuận lợi và công thành danh toại hay không, điều này thể hiện rõ qua các vị trí tam học đường trên khuôn mặt. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn nhận diện được các vị trí tam học đường và khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến thuật xem tướng. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Các vị trí của Tam học đường gồm Khán đường (Mắt), Tụng đường (Miệng) và Thính đường (Tai). Chủ yếu là chỉ chức năng mắt nhìn, miệng nói, tai nghe.

Tam học đường cần đầy đặn thì đường học vấn mới tốt, học hành giỏi giang, có thể công thành danh toại. Nếu có một học đường tốt thì cũng có thế hiển vinh, nếu có sự trợ giúp của tam phụ học đường thì tiền đồ xán lạn.  Nếu không có học đường nào tốt thì cả đời khổ sở, không có thành tựu gì.

Xem tướng đường học vấn qua tam học đường
Xem tướng đường học vấn qua các vị trí tam học đường

Khán đường phải sâu: 

Mắt là khán đường, mắt giấu thần, cho thấy người này nhìn qua một lần là nhớ

Tụng đường phải vuông vức, ngay ngắn

Miệng là tụng đường, miệng dày môi đó thì có tài xuất khẩu thành văn.

Thính đường phải dầy, to

Tai là thính dường, tai tròn, dày và to thì là người linh hoạt, giỏi ứng biến.

Răng trắng, giọng nói rõ ràng thì sớm phát quý

Tam học đường đẹp, lại thêm răng trắng, đều đặn, giọng nói trong trẻo thì sớm phát quý.

Tam phụ học đường sáng sủa, là thượng tướng

Xương thiên trung, xương gò mà phải trái có màu sắc tươi sáng thì không phú cũng quý.

Tổng quan xem tướng số con người

Kiến thức Thuật xem tướng
Xem Tướng số cuộc đời
Bản quyền 12 Cung Sao

0 Response to "Xem tướng đường học vấn qua tam học đường"

Post a Comment

Friends list