Xem tướng tốt xấu qua các vị trí tam tài - nhật nguyệt

Xem tướng mặt tốt xấu qua các vị trí tam tài - nhật nguyệt trên khuôn mặt để biết được vận hung cát của mệnh người. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn nhận diện được các vị trí tam tài - nhật nguyệt và khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến thuật xem tướng. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Tam tài tức là trán là thiên, hai bên quai hàm và cằm là địa, mũi là nhân. Quan sát tam tài thì cần phải kết hợp xem nhật nguyệt. Nhật nguyệt tức là đôi mắt, đôi mắt có thần, tam tài lại tốt thì là tướng phú quý.

Trong Tướng số nói thiên, địa, nhân là tam tài, tướng mặt của con người cũng có tam tài và nhật nguyệt tương ứng.
  • Thiên cần rộng rãi, tức là trán phải rộng, đó là dấu hiệu của khí quý, đồng thời tượng trưng cho tài trí siêu phàm. 
  • Địa là chỉ hai bên quai hàm, còn gọi địa khố, cần đầy đặn có thịt thì mới phú quý. 
  • Nhân là mũi, nên sâu rộng, tức là chỉ hô hấp nên sâu, cánh mũi nên rộng.
  • Đôi mắt cũng giống như nhật nguyệt cần trong sáng, người có thiên thì tôn quý, người có địa thì sung túc, người có nhân thì sống lâu. Nếu đôi mắt có thần thì cả đời đại phú đại quý và có thể sống lâu.
Xem tướng tốt xấu qua các vị trí tam tài - nhật nguyệt

Tổng quan xem tướng số con người

Kiến thức Thuật xem tướng
Xem Tướng số cuộc đời
Bản quyền 12 Cung Sao

0 Response to "Xem tướng tốt xấu qua các vị trí tam tài - nhật nguyệt"

Post a Comment

Friends list