Kỳ nghỉ thì đáng ra phải được nghỉ, ấy thế mà 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O thì lại làm tăng ca quá trời quá đất. Chắc là cũng vì miếng cơm manh áo hay là sự ép buộc...của sếp đây?

Nếu 4 nhóm máu tăng ca trong kỳ nghỉ?
Nhóm máu A rất chu đáo, biết nghĩ cho người khác, sống có trách nhiệm, cho nên dù đi nghỉ cũng sẽ về ngay khi biết tin tăng ca. Còn nhóm máu AB biết sắp xếp mọi việc ổn thỏa, họ sẽ bỏ ra chút lợi lộc để nhờ cậy đồng nghiệp.

Nếu 4 nhóm máu tăng ca trong kỳ nghỉ?
Nhóm máu O là người tham lam, muốn vẹ cả đôi đường, vừa không nỡ bỏ kì nghỉ lại muốn công việc trôi chảy, vì vậy sẽ xử lý công việc qua mạng. Còn nhóm máu B khi đã đi nghỉ rồi thì khỏi cần liên lạc, vì họ lặn luôn.

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao
Cùng 12 cung sao khám phá những bí ẩn của 12 cung hoàng đạo, 12 chòm sao, đặc điểm tính cách của 12 cung hoàng đạo, đặc điểm tính cách của 12 chòm sao, 12 cung hoàng đạo trong vòng tròn hoàng đạo Ngày sinh của 12 cung hoàng đạo, ngày sinh thuộc cung hoàng đạo nào, cung hoàng đạo của mình có tính cách như thế nào, chòm sao của mình có đặc điểm gìg ghiwng mbsg Cùng 12 cung sao khám phá bí ẩn của 12 chòm sao nha, 12 con giáp, tìm hiểu 12 con giáp, đặc điểm tính cách của 12 con giáp

0 Response to " "

Post a Comment

Friends list