TOP nhóm máu thích nịnh nọt nhất thế giới

Ai sinh ra mà không có quyền được khen và bị chê...nhưng khổ nổi riêng chuyện khen thì có một vài đối tượng rất thích phóng đại lên thành nịn, và các kiểu nịn thường thay đổi lên sao cho nó ngọt thật là ngọ mới chịu nè...

Cùng 12 Cung Sao vạch mặt xem trong 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O thì nhóm máu nào là người thích nịnh nọt nhất cả nhà nhé?

TOP nhóm máu thích nịnh nọt nhất thế giới
Với người nhóm máu A, sự nịnh nọt với họ là vô ích. Nhưng với O, những lời có cánh vô cùng hữu dụng, nhưng phải là người thân thiết thì mới có hiệu quả...

TOP nhóm máu thích nịnh nọt nhất thế giới
Nhóm máu B thì thích nghe nịnh lắm, nhưng Ab thì vừa lạnh lùng, vừa có con mắt nhìn đời. Nếu bạn nịnh nọt họ, e là sẽ phản tác dụng.

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "TOP nhóm máu thích nịnh nọt nhất thế giới"

Post a Comment

Friends list