Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu

Đập vỡ cây đàn, chuyện mình đập vỡ cây đàn...đàn ơi đàn ơi, đàn ơi đàn ơi...à quên, đập vỡ cái bình thình lình đập vỡ cái bình...vừa bị mẹ táng cho phát vì đập vỡ cái bình cổ 100 ngày...

Một vở kịch đập vỡ bình đã được cô giáo dựng lên để thử lòng 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O

Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu
Nhóm máu A là những người sẽ nhao nhao lên, và chực cơ hội vỡ bình là đi mách cô giáo.

Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu
Nhóm máu B là những kẻ vui vẻ và nhạo báng nhất, nhưng chúng lại là những kẻ biết che dấu...sự thật

Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu
Nhóm máu O thực sự rất thẳng thắn và nghiêng về công lý, họ sẽ trừng phạt kẻ nào đã ra tay đập vỡ bình.

Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu
Trong khi nhóm máu AB chẳng quan tâm đến việc cái bình đang ở đâu và vận mệnh nó thế nào nữa...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Câu chuyện đánh vỡ bình của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list