Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu

Trong một buổi họp, mà nói cho sang thui, chứ thực ra là một buổi tám phét, thì 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O nhà ta sẽ nói gì và bàn luận những gì nhé?

Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu
Nhóm máu O chỉ biết nghĩ chuyện chơi và nhóm máu B thì vô tư cho ý kiến.Còn Ab thì chẳng quan tâm....

Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu
Nhóm máu A luôn là người cho ra ý kiến, O chuyên đổ dầu vào lửa và B thì thoải mái, và AB vẫn vậy, luôn tỏ ra lạnh lùng.

Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu
AB tuy im lặng, nhưng là chuyên gia phản bác và thuyết phục mọi người đó.

Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu
Nhưng đừng tin những gì AB và O, chúng kích đểu và chẳng được gì....

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Hội nghị bàn tròn của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list