[Trắc nghiệm] - Bạn 'thuận' não trái hay não phải?

Bạn có biết sự khác nhau giữa những người thuận bán cầu não trái và não phải là như thế nào không? Khoa học nghiên cứu rằng những người "thuận" não trái thường có đầu óc tính toán rất giỏi và logic trong khi những người thuận não phải lại có có xu hướng sáng tạo và nghệ thuật đấy. Cùng xem thử bộ não của bạn đang hoạt động như thế nào nhé!

[Trắc nghiệm] - Bạn 'thuận' não trái hay não phải?
[Trắc nghiệm] - Bạn 'thuận' não trái hay não phải?
Đọc thêm »

0 Response to "[Trắc nghiệm] - Bạn 'thuận' não trái hay não phải?"

Post a Comment

Friends list