Khi 4 nhóm máu nói xấu người khác sau lưng?

Ghét nhất là mấy thằng chuyên gia nói xấu người khác sau lưng đó nhé, chúng nó chỉ biết xóc xỉa, ý kiến và chẳng màng đến công sức, đóng góp của người khác đâu. Chúng nó chính là một trong những kẻ thuộc 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O đó!

Khi 4 nhóm máu nói xấu người khác sau lưng?
Khi các nhóm máu tụ tập nói xấu sau lưng, thì nhóm máu A có biệt tài săm soi...và nói cực uyển chuyển.

Khi 4 nhóm máu nói xấu người khác sau lưng?
Nhưng nhóm máu A rất nhát gan, sợ đồn tới tai người bị nói xấu nên đứng ngồi không yên.

Khi 4 nhóm máu nói xấu người khác sau lưng?
Nhóm máu B thường chẳng quan tâm đến chuyện vặt, còn nhóm máu O thì thường có những hành động cực đoan thái quá...và trong đó thì nhóm máu AB thường không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, lúc nào cũng giữ được tâm trạng bình tình, công tâm...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu nói xấu người khác sau lưng?"

Post a Comment

Friends list