Xem chỉ tay đường Vận Mệnh qua bàn tay của bạn

Tướng học xem trọng tướng tay vì trên bàn tay của mỗi người đều có những đường chỉ tay, vân tay quan trọng phản ánh cho quá trình hình thành vận số của con người. Trên bàn tay không chỉ có 3 đường chỉ tay lớn là đường sinh đạo, đường trí tuệđường tình duyên, mà còn có những đường chỉ tay phụ cũng rất quan trọng khác như đường vận mệnh, đường thái dương, đường hôn nhân, đường sức khỏe,... Qua thời gian và những biến động trong cuộc sống sẽ tạo ra những đường chỉ tay khác nhau và điều đó cũng phản ánh ý nghĩa số mệnh tốt xấu, hung cát của mỗi người.

Tại bài viết này 12 Cung sao sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem đường chỉ tay các dạng đường Vận Mệnh tốt xấu thường gặp và ý nghĩa của chúng, thông qua đường vận mệnh  có thể biết được cuộc đời của bạn hạnh phúc hay bất hạnh và các mối quan hệ trong cuộc sống tốt xấu như thế nào.

Xem chỉ tay đường Vận Mệnh qua bàn tay của bạn
Coi bói chỉ tay đường Vận Mệnh, đường số phận tốt xấu qua bàn tay của bạn
Đọc thêm »

0 Response to "Xem chỉ tay đường Vận Mệnh qua bàn tay của bạn"

Post a Comment

Friends list