Coi bói chỉ tay - Xem đường tình duyên dài ngắn trên bàn tay (p1)

Đường tình cảm còn gọi là đường tình duyên và đường tình yêu, đây là một trong 3 đường chỉ tay quan trọng trên tướng tay của mỗi người trong đó có 2 đường khác là đường sinh đạo và đường trí tuệ. Đường chỉ tay tình duyên dài ngắn, đậm nhạt khác nhau sẽ phản ánh về chuyện tình cảm, yêu đương của một người sẽ tốt hay xấu, thuận lợi hay trắc trở. 

Coi bói chỉ tay - Xem đường tình duyên dài ngắn khác nhau (p1)

Coi bói chỉ tay - Xem đường tình duyên dài ngắn khác nhau (p1)
Đọc thêm »

0 Response to "Coi bói chỉ tay - Xem đường tình duyên dài ngắn trên bàn tay (p1)"

Post a Comment

Friends list