Xem chỉ tay đường học vấn qua bàn tay của bạn

Trên bàn tay của con người có 3 đường chỉ tay quan trọng thể hiện vận số đó chính là đường sinh mệnh, đường tình cảm và đường trí tuệ. Một người càng trưởng thành thì những đường chỉ tay càng xuất hiện rõ nét trên bàn tay như một sự dự báo số vận của mình. Trong tướng số học, xem bói hay xem tướng thì mỗi đường chỉ tay đều có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến số vận của mỗi người. Tại bài viết này 12 Cung sao sẽ hướng dẫn cho bạn cách xem đường chỉ tay đường trí tuệ còn gọi là đường trí đạo để xem đường học vấn của bạn dài hay ngắn, tốt hay xấu.

Xem chỉ tay đường trí tuệ qua bàn tay của bạn
Xem chỉ tay đường trí tuệ qua bàn tay của bạn
Đọc thêm »

0 Response to "Xem chỉ tay đường học vấn qua bàn tay của bạn"

Post a Comment

Friends list