Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí tuệ có hình thù phức tạp(p6)

Đường trí tuệ trên bàn tay có nhiều hình dạng khác nhau từ đơn giản đến phức tạp tùy vào tướng tay của mỗi người, có người có đường trí đạo dài, ngắn, thẳng, cong hoặc bị đứt đoạn, rẽ nhánh,.... ở các phần trước thì 12 Cung sao đã giải mã ý nghĩa những đường trí đạo trên tay bạn, ở phần tiếp theo này sẽ tiếp tục coi bói xem chỉ tay với nhiều hình dạng khác phức tạp hơn. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay chính xác.

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí tuệ ó hình thù phức tạp (p6)
Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí tuệ có hình thù phức tạp (p6)
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí tuệ có hình thù phức tạp(p6)"

Post a Comment

Friends list