Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo nối liền với đường tình cảm (p4)

Sự liên kết của 3 đường chỉ tay quan trọng gồm đường sinh mệnh, đường tình cảm và đường trí tạo có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của mỗi người, nếu như đường sinh mệnh cho biết vận thọ, đường tình cảm phản ánh hôn nhân tình duyên thì đường trí tuệ sẽ đại diện cho tri thức. Ở các phần 3 của mục xem bói đường trí tuệ đã hướng dẫn bạn xem mối tương quan giữa đường trí tuệ với đường sinh đạo, tiếp theo ở phần 4 này sẽ tiếp tục giúp bạn xem ý nghĩa liên quan của 2 đường trí tuệ và đường tình cảm. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay và dự đoán vận mệnh. 

Dưới đây là dạng chỉ tay của đường trí đạo liên quan đến đường chỉ tay đường tình cảm để bạn đối chiếu với bàn tay của mình.

Đường trí tuệ nối tiếp với đường tình cảm

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo nối liền với đường tình cảm (p4)
Đường trí tuệ nối tiếp với đường tình cảm
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo nối liền với đường tình cảm (p4)"

Post a Comment

Friends list