Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo cong nhiều hướng khác nhau (p5)

Tại những phần trước về luận bàn xem tướng đường học vấn thì trên bàn tay đường trí đạo có nhiều dạng khác nhau như đường trí tuệ dài ngắn, thẳng và đậm hoặc đứt quãng và nhạt, đường trí tuệ nối liền với đường sinh đạo và đường tình cảm thì 12 Cung sao đã giải mã ý nghĩa và tiếp theo phần này sẽ tiếp tục coi bói xem chỉ tay với đường trí tuệ có hình dạng cong nhiều hướng khác nhau. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay và dự đoán đường học vấn, thi cử của mình. 

Ở phần 5 của mục xem bói tướng tay này bạn sẽ được hướng dẫn cách xem dạng chỉ tay đường trí tuệ với nhiều hình dạng đường chỉ tay cong vòng xuất hiện trên bàn tay. Dưới đây là các dạng đường chỉ tay trí đạo để bạn đối chiếu với bàn tay của mình.

Đường trí tuệ hướng lên hoặc hướng xuống

Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo cong nhiều hướng khác nhau (p5)
Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo cong nhiều hướng khác nhau (p5)
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo cong nhiều hướng khác nhau (p5)"

Post a Comment

Friends list