Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo dính liền hoặc tách rời đường sinh mệnh (p3)

Trên bàn tay có 3 đường chỉ tay quan trọng đó là đường sinh đạo, đường trí tuệ và đường tình cảm, trong đó đường sinh đạo dự đoán sức khỏe vận thọ, đường tình cảm thể hiện cho tình duyên hôn nhân, thì đường trí tuệ trong tướng tay sẽ phản ánh đến trí thông minh, khả năng cũng như năng lực học vấn của một con người. Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách xem tướng tay và dự đoán vận mệnh. 

Xem bói đường trí tuệ - Bàn tay có đường trí đạo dính liền hoặc tách rời đường sinh mệnh (p3)
Xem bói đường trí tuệ - đường trí đạo dính liền hoặc tách rời đường sinh mệnh (p3)
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói chỉ tay - Bàn tay có đường trí đạo dính liền hoặc tách rời đường sinh mệnh (p3)"

Post a Comment

Friends list