Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn, chia nhiều nhánh (p2)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về các dạng đường trí tuệ hay còn gọi là đường trí đạo có độ dài ngắn, đậm nhạt khác nhau thể hiện cho sự nghiệp học hành và trí tuệ của một người. Tại phần 2 này chúng ta sẽ xem tướng trên những bàn tay có các dạng chỉ tay đường trí tuệ bị đứt đoạn, đứt quãng, đường trí đạo chẻ đôi hoặc đường trí đạo cắt ngang lòng bàn tay,... Tìm hiểu cách xem bói tướng tại 12 Cung sao để biết cách coi chỉ tay, tướng tay và dự đoán vận mệnh học vấn của mình.

Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn, chia nhiều nhánh (p2)
Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn, chia nhiều nhánh (p2)
Đọc thêm »

0 Response to "Xem bói bàn tay có đường trí tuệ bị đứt đoạn, chia nhiều nhánh (p2)"

Post a Comment

Friends list