Sinh vào thời điểm này 12 con giáp cuộc đời gian nan

Sinh ra có người sướng, người cực, người giàu, người nghèo, người thông minh, người kém thông minh, người hiền lành người nóng tính...đủ các loại người, đủ các loại tính cách, đủ hình dáng, và đủ các số phận trên thế giới này? Vậy cuộc đời này do bạn hay do cuộc đời quyết định? Chắc chắn là do bạn quyết định nhưng số phận, cuộc đời này quyết định cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Số phận khi bạn sinh ra, nhưng cuộc đời sung sướng hay khổ cực quyết định 99,99% vào bạn
Số phận khi bạn sinh ra, nhưng cuộc đời sung sướng hay khổ cực quyết định 99,99% vào bạn
Đọc thêm »

0 Response to "Sinh vào thời điểm này 12 con giáp cuộc đời gian nan"

Post a Comment

Friends list