Nhận dạng dân văn phòng trong 4 nhóm máu

Làm việc tại văn phòng không phải là một môi trường "dễ thở", đặc biệt là khi mỗi người thuộc 4 nhóm máu khác nhau cùng làm trong một công sở nên chuyện mâu thuẫn, bất đồng....xảy ra là chuyện bình thường thôi. Cùng dạo một vòng công ty để xem phong cách làm văn phòng của các nhân viên thuộc nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O như thế nào nha!

Nhóm A luôn "rung rinh" giữa lí trí và tình cảm...Luôn xây một bức tường đá vững chãi để che đậy nội tâm
Đọc thêm »

0 Response to "Nhận dạng dân văn phòng trong 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list