Kiểu phân tổ họp nhóm của 4 nhóm máu

Cứ tưởng rằng chỉ khi 4 nhóm máu làm việc chung với nhau thì mới xảy ra xích mích, đụng chạm, nhưng không ngờ đến cả những người cùng nhóm máu với nhau khi ngồi lại còn xảy ra...nội chiến. Cùng xem cảnh tượng khi các nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O họp tổ với nhau diễn ra như thế nào nha!

Tổ A gồm những người nhanh nhạy nhất đề nghị mọi người giới thiệu về bản thân, tuy nhiên tổ trưởng A lại quá dài dòng, chi tiết khi kể lể về bản thân

Tổ B chẳng nghiêm túc gì cả, cứ thế trêu đùa nhau

Tổ O dù là người một tổ nhưng chẳng mấy chốc lại xảy ra...nội chiến và không có hồi kết

Tổ AB bao trùm là một không khí ảm đạm, sau đó thì...thân ai nấy lo

Cuối cùng thì thầy giáo là người rút ra kết luận!!!....

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kiểu phân tổ họp nhóm của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list