Đi thăm bệnh nhân cùng 4 nhóm máu

Bạn bè cần nhất là khi hoạn nạn, đau ốm, thật tốt khi có những người bạn là nhóm máu đến thăm lúc "trái gió trở trời". Cùng theo chân các bạn nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O đi thăm bệnh nhân nha!

Khi 4 nhóm máu cùng nhau đi thăm bệnh nhân....


Nhóm A đúng chất "hỏi thăm" bệnh nhân với một đống câu hỏi....

Nhóm B thật tình chẳng quan tâm gì bệnh nhân cả, thật phủ phàng!!!

Nhóm O nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân nhưng tốt nhất là lần sau đừng nên báo với O nữa nhé!!!

Nhóm AB dù sao cũng được cái chu đáo nhất, thôi đành cố nuốt vậy!!!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Đi thăm bệnh nhân cùng 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list