Chuyển nhà cùng 4 nhóm máu

Gia đình tôi rất đặc biệt vì tôi sống trong một đại gia đình nhiều thế hệ hội tụ đủ mọi thành viên thuộc 4 nhóm máunhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O, các bạn có nghĩ điều đó thật thú vị, riêng với tôi thì thật không phải "dễ thở" khi ở nhà, bởi nó cũng có nhiều lí do....!

Khi một gia đình tập hợp đầy đủ các nhóm máu là một điều không mấy "dễ thở"

Nhóm O là người dễ nổi nóng nhất nhà. Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng có thể nổi giận

Nhóm AB đều đảm trách mọi chuyện từ nhỏ đến lớn trong nhà

Nhóm A đúng chất ông cụ non nhất trong nhà

Nhóm B càng góp phần tạo nên không khí cho một gia đình....đặc biệt

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Chuyển nhà cùng 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list