Tính cố chấp muôn đời của 4 nhóm máu

Khỏi phải nói ai cũng biết 4 nhóm máu thì nhóm nào cũng thường cứng đầu cứng cổ, nhưng độ "cứng" của từng nhóm cũng có sự khác nhau, cùng điểm danh xem ai là kẻ cố chấp nhất trong 4 nhóm là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O nhé!

Mỗi nhóm máu đều có lúc cố chấp nhưng nguyên nhân khác hẵn nhau...
Tính cố chấp muôn đời của 4 nhóm máu
Nhóm A làm người cần có nguyên tắc sống, và nguyên tắc của A là không thể nhân nhượng dù chỉ một li.

Nhóm B tự tung tự tác, tự áp đặt ý kiến của mình và không thèm nghe ai cả, B được mệnh danh là chúa cứng đầu cứng cổ. 

Tính cố chấp muôn đời của 4 nhóm máu
Nhóm O có niềm tin sắt đá, luôn giữ vững lập trường, không bao giờ thỏa hiệp, nhún nhường.

Nhóm AB thì không đứng về phe nào, thuộc dạng 3 phải rồi!

0 Response to "Tính cố chấp muôn đời của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list