Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới

Như đã nói không có nhóm máu nào là hoàn hảo, nhóm máu A thì chuyên mang rác về nhà, nhóm máu B thì sống để tận hưởng một cách...sạch bách. Tiếp theo cùng xem tính xấu khó bỏ của nhóm máu O là gì nha!

Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới
Nhóm máu O được mệnh danh là kẻ bủn xỉn nhất thế giới.

Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới

Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới

Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới
Nhóm O biết tính toán là tốt, nhưng cũng đừng nên chi li quá kẻo hóa keo kiệt nhá!

0 Response to "Nhóm máu O - Kẻ bủn xỉn nhất thế giới"

Post a Comment

Friends list