Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn

Ăn uống luôn là chủ đề khoái chí đối với 4 nhóm máu, cùng theo chân nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O đi ăn nhé!

Khi 4 nhóm máu được rủ đi ăn gà rán....
Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn
Nhóm A tính toán đến việc giảm béo.

Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn
Nhóm B khỏi nói cũng biết địa chỉ ăn gà rán. Nhóm O vẫn không cưỡng được sức hút của gà rán thay vì giảm cân. 

Nhóm AB không cần mời cũng đã chén no nê

Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn
Khi gọi món thì.....
Nhóm A luôn phân vân, so đo tính toán mãi. Nhóm B thường chọn món có mùi vị đặc biệt

Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn
Nhóm O thường chỉ nghiền mỗi một món trong thời gian dài. Nhóm AB thì....luôn ăn mà không mời.


0 Response to "Khi 4 nhóm máu mời nhau đi ăn"

Post a Comment

Friends list