Tướng thuật - sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người

Tướng thuật là một sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người được gọi là Thiên Nhân hợp nhất, điều này tạo ra những quy luật của vạn vật vũ trụ. Để tìm hiểu rõ hơn về nền tảng của nguyên lý Thiên nhân hợp nhất trong tướng thuật, xem tướng, xem bói, xem tướng đoán vận mệnh cuộc đời của con người. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn khám phá được nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến thuật xem tướng biết vận mệnh. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Lý luận tướng thuật cổ đại Trung Quốc cho rằng, giữa con người, tự nhiên và xã hội tồn tại một mối quan hệ tương ứng, con người có cùng nguyên lý, cùng nguồn gốc và cũng tiêu tưởng với vũ trụ tự nhiên và vạn vật trong xã hội. Giữa chúng đã hình thành một chỉnh thể có liên quan mật thiết với nhau, cấu thành một mối quan hệ hoà hợp, cân đối, dựa vào nhau để sinh tồn, phát triển. Có thể thấy rõ, nguyên lý này bắt nguồn từ lý thuyết Thiên nhân hợp nhất.

Tướng thuật - sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người

Đọc thêm »

0 Response to "Tướng thuật - sự kết hợp giữa Đạo trời và Đạo người"

Post a Comment

Friends list