Thuyết Lục phủ - Tam tài - Tam đình trong Tướng số

Trong tướng thuật thường sử dụng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ những vị trí trên khuôn mặt khi xem tướng và dựa vào những biểu hiện dấu hiệu trên khuôn mặt, hình thể để xem tướng số đoán vận mệnh cuộc đời của một người. Trong đó có Thuyết Lục phủ, Tam tài, Tam đình trong Tướng số giải thích cụ thể những vị trí và dấu hiệu tốt xấu qua khuôn mặt và cơ thể. Tại 12 Cung sao sẽ giúp bạn khám phá về Thuyết Lục phủ, Tam tài, Tam đình trong Tướng số. Nếu bạn quan tâm hơn, hãy tìm hiểu chuyên mục Tướng số của chúng tôi.

Thuyết Lục phủ - Tam tài - Tam đình trong Tướng số
Đọc thêm »

0 Response to "Thuyết Lục phủ - Tam tài - Tam đình trong Tướng số"

Post a Comment

Friends list