Nhóm máu AB - Kẻ khảng khái và thù dai

Những tính xấu của các nhóm máu đều đã được "bóc mẽ", nhóm máu A với danh hiệu "thánh rác", nhóm máu B "siêu lãng phí", nhóm O thì "siêu keo kiệt" và cuối cùng sẽ soi đến tính xấu khó bỏ của nhóm máu AB là gì nha!

Nhóm máu AB - Kẻ khảng khái và thù dai
Nhóm AB biết sẻ chia nhưng....quá khảng khái và thù dai nữa chứ!

Nhóm máu AB - Kẻ khảng khái và thù dai

Nhóm máu AB - Kẻ khảng khái và thù dai

0 Response to "Nhóm máu AB - Kẻ khảng khái và thù dai"

Post a Comment

Friends list