Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu

Khi lễ hội ngắm hoa anh đào diễn ra các nhóm máu rũ nhau đi ngắm hoa anh đào, ấy thế mà mỗi người một kiểu bàn tới bàn lui, đúng là chín người mười ý, cùng xem ý kiến của các nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O nha!

Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu
Nhóm máu O lúc nào cũng manh động nhất. Nhóm máu A thì khi nào cũng theo kiểu bàn lùi.

Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu
Nhóm máu B thì cứ ba phải. Còn nhóm AB thì cũng chẳng hơn thì với thói "ăn mảnh"

Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu
A thì tính toán, O thì đòi hỏi, AB thì hay chê bai, chỉ có nhóm B đôi lúc lạc quan hơn thường...

Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu

0 Response to "Đi ngắm hoa anh đào cùng 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list