Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu

Dù 4 nhóm máu đều có những cá tính khác nhau nhưng một điểm chung mà nhóm màu nào cũng có đó là sự tò mò và thích "a dua" khi gặp một tình huống nào đó. Cùng xem phản ứng tâm lý của các nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O trong tình huống này nhé!

Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu
Theo dõi hiệu ứng tâm lý của các nhóm máu...Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu

Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu

Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu
Theo kết luận thì tất cả các nhóm máu đều mắc phải hiệu ứng Barnum!!!

0 Response to "Hiệu ứng tâm lý của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list