Xem tuổi biết loại xương báo tướng vận của mình

12 con giáp ứng với 12 loại xương của mình, tuy nhiên không phải sinh ra cầm tinh tuổi gì thì mang mệnh xương của con giáp đó, mà mỗi loại xương sẽ ứng với mệnh tuổi riêng của mỗi người. Dựa vào tháng năm sinh mà xác định. Muốn biết xem mệnh của mình thuộc loại xương nào thì hãy cùng 12 Cung Sao xem loại xương báo tướng vận nhé.

Hãy tra cứu năm sinh và tháng sinh của mình để xem mệnh của mình thuộc loại xương nào và nó mang ý nghĩa như thế nào đối với vận mệnh cuộc đời của mình.


Ví dụ: Tôi sinh ngày 7 tháng 11 năm Bính Thìn (yêu cầu tra tuổi theo lịch Âm), thì tôi sẽ tra năm Thìn và tháng 11. Dựa vào bảng trên, tôi tra được loại xương của tôi là Xương ngựa...sau đó tôi xuống dưới này xem ý nghĩa của xương ngựa nói gì về vận hạn của mình.
Đọc thêm »

0 Response to "Xem tuổi biết loại xương báo tướng vận của mình"

Post a Comment

Friends list