TOP nhóm máu thích lượn lờ siêu thị

Độ nhanh nhẹn của mỗi nhóm máu có một sự chênh lệch thật lớn, điều này đã được kiểm chứng trong một cuộc đi siêu thị, cùng theo chân 4 nhóm máu xem các nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O ai là người nhanh chân và ai là kẻ chậm rùa nhất nhé!
Top 4 thuộc về nhóm B, một khi đã quyết là bắt tay ngay vào việc. Nhóm B sẽ lao vào siêu thị với tốc độ kinh hồn...

Top 3 thuộc về nhóm máu A, với bản tính tỉ mỉ thì trước khi vào siêu thị A đã lên kế hoạch tìm đường ngắn nhất để đi.

Top 2 thuộc về nhóm AB dù chỉ đi siêu thị nhỏ cũng ngắm vuốt uốn éo chán chê. Vào siêu thị sẽ đi lòng vòng mất rất nhiều công sức và thời gian.


Top 1 dẫn đầu là nhóm máu O, hôm nay phải đi siêu thị rồi...tuy vậy O lại thường mải việc khác mà quên việc chính....

0 Response to "TOP nhóm máu thích lượn lờ siêu thị"

Post a Comment

Friends list