TOP nhóm máu kỹ tính khi mua đồ

Mỗi nhóm máu đều có thói quen chi tiêu tiền bạc một cách rất riêng, có nhóm máu thì kỹ tính vô đối, có nhóm khác lại vô cùng hào phóng thậm chí đi mua sắm chẳng cần để ý đến giá cả, nhưng sự thật sự ai mới là người khôn ngoan hơn? Cùng theo chân 4 nhóm máu đi siêu thị xem các nhóm máu là nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O sẽ có cách mua sắm như thế nào nha!

Nhóm máu B nằm trong top 4, B rất thoải mái tiêu pha nên không cần tính toán tiền trong túi. 

Nhóm máu AB nằm trong top 2, AB rất ít khi tiêu hoang, nhưng thích mua những đồ độc cơ.

Top 3 thuộc về nhóm máu O, O rất nhạy cảm với giá cả, lúc nào cũng muốn mua rẻ, nhưng...lúc nào cũng ôm một đống đồ không cần thiết.

Top 1 thuộc về nhóm máu A, trước khi đi siêu thị, A sẽ liệt kê sẵn những thứ cần mua, lên kế hoạch mua sắm rõ ràng, khi thanh toán cũng không quên những thứ được giảm giá cơ đấy.

0 Response to "TOP nhóm máu kỹ tính khi mua đồ"

Post a Comment

Friends list