Khi 4 nhóm máu đi ăn hàng

Nhọ nhất là đi ăn hàng mà không có hàng mà ăn...ngay cả 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O nhà ta cũng thèm ăn hàng, đặc biệt món bánh tráng trộn tào lao ba khía...thật ngon hết biết.

Khi 4 nhóm máu đi ăn hàng
Nhóm máu A giỏi tính toán, vì thế hay đảm trách việc tính tiền. Còn nhóm máu AB sẽ lặng lẽ ngồi quan sát, rồi nhắc nhở nhẹ nhàng.

Khi 4 nhóm máu đi ăn hàng
Nhóm máu O là người rất thực dụng, nhóm máu B khi bị dồn đến đường cùng thì không thèm nể mặt ai, tự cho mình là nhất và sẽ làm ầm lên khi đối phương có lỗi thôi!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu đi ăn hàng"

Post a Comment

Friends list