Khả năng tìm đồ của 4 nhóm máu trong siêu thị

Có một điều không thể phủ nhận đó là tất cả các nhóm máu đều có một sự lười biếng và lề mề không chữa được, chỉ tùy vào mức độ "bệnh" nặng hay nhẹ của từng nhóm máu mà thôi. Và đây là trường hợp mà các nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O đi siêu thị, cùng xem cảnh khi 4 nhóm máu đi siêu thị nhé!

Vị trí thứ 4 thuộc về nhóm máu A, nhóm A thường không mất chút sức lực nào để tìm ra những thứ mình cần.

Vị trí thứ 3 thuộc về nhóm máu B, tìm đồ nhanh như...điện giật, nhưng độ chính xác thì còn phải xem xét...

Vị trí thứ 2 thuộc về nhóm máu O, nhóm O tính vụng về nên có khi thứ bày lù lù trước mắt cũng chưa chắc tìm ra.

Vị trí thứ nhất thuộc về nhóm AB, việc tìm đồ trong siêu thị là việc làm quá sức với AB!!!

0 Response to "Khả năng tìm đồ của 4 nhóm máu trong siêu thị"

Post a Comment

Friends list