Câu chuyện cái kẹo của 4 nhóm máu

Chuyện là hôm nay 4 nhóm máu được phát kẹo, nhưng mỗi bạn lại có một kế hoạch ở trong đầu của mình, chỉ với những viên kẹo thế mà mỗi nhóm máu lại có một hoàn cảnh khác nhau....Cùng xem câu chuyện mà các nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu ABnhóm máu O đã làm với những chiếc kẹo của mình nha.

Nhóm máu A luôn lo xa cho tương lai vì vậy sẽ không nỡ ăn kẹo.

Nhóm B chỉ sống hôm nay không cần biết ngày mai, sẽ xơi sạch bách!

Nhóm máu O suy đi tính lại, cuối cùng cũng không dám ăn, nhưng sau đó quên béng mất để ở đâu.

Nhóm máu AB biết sẽ chia, mang kẹo chia cho các bạn cùng ăn.

0 Response to "Câu chuyện cái kẹo của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list