Kiểu tắt máy tính trước khi về nhà của 4 nhóm máu

Gần giờ về rồi, bụng đói, con kêu, người yêu réo...đủ các thể loại, đôi lúc 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O không kịp tắt máy tính mà để thế luôn mới đau chứ...

Kiểu tắt máy tính trước khi về nhà của 4 nhóm máu
Nhóm máu A rất nhiệt tình, không chỉ tắt máy tính của mình mà còn giúp đỡ người khác.

Kiểu tắt máy tính trước khi về nhà của 4 nhóm máu
Nhóm máu AB không màng đến chuyện người khác, chỉ tắt máy của mình và ung dung ra về. Nhóm máu B thì tuy cơ hành sự...

Kiểu tắt máy tính trước khi về nhà của 4 nhóm máu
Nhốm máu O thì cũng có ý thức không kém gì nhóm máu A, nhưng lại hay khoe khoang tự đắc!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kiểu tắt máy tính trước khi về nhà của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list