Khi văn phòng 4 nhóm máu bị mất trộm

Bị trộm thì xác định bắt được thằng trộm là đập chết bà nó luôn, làm ăn không lo làm ăn mà tích góp, cứ thế mà lấy của người khác làm của mình. Và 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O sẽ xử lý ra sao nếu gặp trộm trong văn phòng của mình đây?

Khi văn phòng 4 nhóm máu bị mất trộm
Ngoài mặt thì nhóm máu A vẫn bình thường như không, nhưng ánh mắt nghi ngờ lướt qua các đồng nghiệp trong phòng. Còn nhóm máu B thì ruột để ngoài da, chẳng biết là mình mất đồ nữa.

Khi văn phòng 4 nhóm máu bị mất trộm
Nhóm máu O thích sở hữu, tính tình lại cố chấp, một khi mất đồ thì không còn bụng dạ nào làm việc tiếp. Còn nhóm máu AB sau khi phân tích kỹ càng thì sẽ tới trước mặt kẻ tình nghi số 1 đòi đồ bằng được.

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi văn phòng 4 nhóm máu bị mất trộm"

Post a Comment

Friends list