Khi 4 nhóm máu 'tranh thủ' chép báo cáo

Báo cáo công việc thực sự là cực hình của mỗi chúng ta, cùng xem thử nếu 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O báo cáo công việc của mình, họ sẽ báo cái cái kiểu gì nhé!

Khi 4 nhóm máu 'tranh thủ' chép báo cáo
Nhóm máu A sẽ tổng hợp các tài liệu liên quan sau đó biên tập lại, còn nhóm máu B sẽ công khai chép lại báo cáo của A.

Khi 4 nhóm máu 'tranh thủ' chép báo cáo
Nhóm máu AB sẽ đứng cạnh A xem và săm soi như là đúng rồi. Còn O thì năn nỉ mọi người...ờ ai cũng biết rồi!

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Khi 4 nhóm máu 'tranh thủ' chép báo cáo"

Post a Comment

Friends list