Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu

Đệt, hẹn hò mà cái mỏ cứ choe choe ra, hèn gì chẳng có em nào yêu cho nổi một trong 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O này nè cả nhà. Nói chung là ức chế...

Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu
Nhóm máu O là kẻ hay khoe khoang chiến tích thì phải?

Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu
...nhưng vẫn bo bo cái mồm với người yêu.

Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu
Và những cảm nhận về người khác với từng nhóm máu thì rất chi là tốt đẹp...nhưng...

Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu
Với nhóm máu O thì dường như là sự ngờ vực...

Tìm hiểu Xem bói & Tử vi nhóm máu
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Kể lại chuyện hẹn hò của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list