Thời đi học của 4 nhóm máu

Ai cũng đã trải qua thời đi học nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp, kể cả 4 nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu AB và nhóm máu O cũng vậy, không ngoại lệ....nhưng thời đi học, 4 nhóm máu nhà ta sẽ thế nào? Họ học giỏi không? Thông minh không? Ngu hay dốt, quậy hay phá? Xem thử nhé?

Thời đi học của 4 nhóm máu
Nhóm máu A cần có sự chuẩn bị trước, không ngừng nỗ lực sẽ khiến nhóm máu A tự tin hơn, tự tin chính là sức mạnh của họ. Nhóm máu B là người dễ học lệch, cho nên phải bắt đầu cày từ những môn kém trước.
Đọc thêm »

0 Response to "Thời đi học của 4 nhóm máu"

Post a Comment

Friends list