Ai là đại ca 'mách lẻo' trong 4 nhóm máu?

Đừng có đùa nhá 4 nhóm máu là nhóm máu A, nhóm máu B,nhóm máu O và nhóm máu AB nếu bị người khác ghét thì chẳng có gì hay ho đâu, nhưng khổ nỗi đôi lúc ta không có gì đáng ghét nhưng quá nhiều ưu điểm cũng bị ghét đó.

nhóm máu là nhóm máu Anhóm máu Bnhóm máu O và nhóm máu AB
Cùng 12 Cung Sao truy nã xem ai là kẻ siêu 'mách lẻo' trong 4 nhóm máu và bắt thóp chiêu bài
Ai là đại ca 'mách lẻo' trong 4 nhóm máu?
Các bé nhóm A luôn tuân thủ kỷ luật vì thế việc báo cáo ngay cho cô giáo là điều...tất nhiên. Các bé nhóm B cũng không phải 'dạng vừa' và thật sự thì quá rỗi hơi và nhiều chuyện đấy...

Ai là đại ca 'mách lẻo' trong 4 nhóm máu?
Các bé nhóm O thì lại hay cậy quyền, ỷ thế và cứ thế mà mách lẻo, và đại ca mách lẻo chính là đây. Còn với các bé nhóm AB thì...chẳng quan tâm thế sự, việc ai nấy làm cho đời thanh thản...

Tìm hiểu về NHÓM MÁU
Bản quyền thuộc 12 Cung Sao

0 Response to "Ai là đại ca 'mách lẻo' trong 4 nhóm máu?"

Post a Comment

Friends list